菠菜台子 National Writers Workshop (ANWW), makakasama natin si Eli Rueda Guieb III, tampok ang kaniyang panayam na pinamagatang "Mga enkwentrong etnograpiko: Mga naratibo ng sarili, kapwa, bayan, at iba pang nilalang, may buhay man o wala." Magaganap ito sa Hunyo 28, Martes, mula 5 n.h. hanggang 7 n.g., via Zoom.' name="description"/> 菠菜台子 National Writers Workshop (ANWW), makakasama natin si Eli Rueda Guieb III, tampok ang kaniyang panayam na pinamagatang "Mga enkwentrong etnograpiko: Mga naratibo ng sarili, kapwa, bayan, at iba pang nilalang, may buhay man o wala." Magaganap ito sa Hunyo 28, Martes, mula 5 n.h. hanggang 7 n.g., via Zoom.' name="twitter:description"/> ANWW 19 Lecture Series: Eli Rueda Guieb III | Events | 菠菜台子 University-菠菜台子